Virgo horoscopeVirgo horoscope- तुमच्या इच्छा प्रत्यक्षात येण्यासाठी तुमचे विचार आणि ऊर्जा वापरा, केवळ कल्पनाविश्वात रमण्यात काहीही अर्थ नाही. तुम्ही केवळ विचार करता, प्रयत्न करत नाही हा तुमचा खरा प्रश्न आहे. आज कुणी जवळच्या व्यक्ती (life partner) सोबत तुमचे भांडण होऊ शकते आणि ही गोष्ट कोर्टापर्यंत जाऊ शकते. ज्यामुळे तुमचे चांगलेच धन खर्च होऊ शकते. 
घरच्या आघाडीवर अडचण संभवते त्यामुळे तुम्ही काय बोलता ते नीट विचार करून बोला. आज तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार  (life partner) प्रेमसागरात डुबकी मारणार आहात आणि प्रेमाच्या अत्युच्च अानंदाचा अनुभव घेणार आहात. आज तुम्ही एखादा तारा असल्यासारखे वागा - परंतु फक्त कौतुकास्पद ठरतील अशाच गोष्टी करा. तुमचे वैवाहिक आयुष्य एका सुंदर टप्प्यावर येऊन पोहोचेल. आज तुमच्या मनात उदासी राहील आणि तुम्हाला याचे कारण ही करणार नाही.
उपाय :- थंड तापमानासाठी घरामध्ये वेळोवेळी कपूर ज्वलंत करा.