what-are-the-precautions-citizens-should-follow-to-avoid

(Coronaviruse) कोरोनानंतर आता बर्ड फ्लूचा (Bird Flu) धोका देशाला वेढत असल्याचं चित्र आहे. या रोगापासून बचाव करायला महाराष्ट्र शासन पशूसंवर्धन विभागानं काही मार्गदर्शक तत्वं सांगितली आहेत.