marathi-jokes
(Marathi jokes) 
हे झाल
हे झालं
हे तर येतंय
हे पण लक्षात आहे
हे झालं
हे पण झालं

सगळं झालं
परीक्षा केंद्रामध्ये प्रश्न पत्रिका पाहिल्यावर
आरररररर् हे काय आलं ?(Marathi jokes)