marathi-joke
(Marathi Joke

दोन मित्र फोनवर बोलत असतात

पहिला मित्र : हॅलो भाई, काय म्हणतोस

दुसरा मित्र : मस्त रे एकदम, तू काय म्हणतोस

पहिला मित्र : अरे एक काम होते

दुसरा मित्र : हा कर ना मग, नंतर बोलूया, बाय!(Marathi Joke