Taurus future वाहन चालविताना काळजी घ्या. व्यवसाय-धंद्यात उधार मागण्यासाठी आलेल्या लोकांकडे निव्वळ दुर्लक्ष करा. कार्यालयीन कामकाजात गुंतून राहिल्यामुळे जोडीदाराशी तुमचे संबंध relation तणावाचे बनतील. तुमचे धैर्य पाहून तुम्ही प्रेर्म ंजकाल. अध्यात्मिक गुरु अथवा वडीलधा-यांकडून मार्गदर्शन लाभेल. तुमचा/तुमची जोडीदार आज तुमच्यासाठी काहीतरी विशेष करेल. Taurus future  आज तुम्ही मुलांसोबत असा व्यवहार कराल ज्यामुळे तुमची मुले पूर्ण दिवस तुमच्याकडेच राहतील.

उपाय :- घरामध्ये लाल रंगाचे पडदे आणि चादरीच्या उपयोग करा.