(Marathi Joke

सगळे जणं २०२० ला नावं ठेवताय...

पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा...

२०२० एवढ्या सुट्ट्या परत कधीच मिळणार नाही..