Libra futureघरगुती काळजी तुम्हाला बेचैन करेल. दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक केलीत तर तुम्हाला भरघोस नफा होईल. कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्याची तब्येत तुमच्या तणावाचे कारण ठरू शकते. प्रेमच प्रेम चोहीकडे, अशी तुमची स्थिती आहे. आजुबाजूला बघा, वातावरण गुलाबी आहे. आज जीवनसाथी सोबत वेळ घालवण्यासाठी तुमच्या जवळ पर्याप्त वेळ असेल. Libra future तुमच्या प्रेमाला पाहून आज तुमचा प्रेमी आनंदित होईल. तुम्ही आज असं काहीतरी करणार आहात, ज्यानं तुमचा/तुमची जोडीदार खूप एक्साइट होणार आहे. आज तुम्ही घरात राहाल परंतु, घरातील समस्या तुम्हाला चिंतीत करू शकते.

उपाय :- माश्यांचे पिठाचे गोळे खाऊ घाला.