Main Featured

PF खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी, या 5 चुका केल्यास काढता येणार नाही खात्यातील रक्कम


 


जर तुम्हाला पीएफ (PF) खात्यातून पैसे काढायचे आहेत तर या 5 चुका टाळणे गरजेचे आहे. या चुकांकडे लक्ष न दिल्यास तुमचा PF विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट होऊ शकतो.